Sijil Fesyen dan Pakaian

Kolej Komuniti Temerloh menawarkan pengajian peringkat sijil sepenuh masa iaitu :

 

Sijil Kolej Komuniti Bermodular - SKK(M)    

Sijil Fesyen & Pakaian - 20 bulan

 

Program Sijil Fesyen & Pakaian menawarkan modul berikut :-

MODUL 1 : Asas Fesyen

MODUL 2 : Pembuatan Pakaisn 1

MODUL 3 : Pembuatan Pakaian 2

MODUL 4 : Pembuatan Pakaian 3

MODUL 5 : Latihan Industri

 

"Tidak Penting di mana anda BERMULA, yang penting di mana anda BERAKHIR

Berjaya bersama kami

Hubungi : 09-2701557 (Unit Pengambilan)