Sijil Teknologi Maklumat

Kolej Komuniti Temerloh menawarkan pengajian peringkat sijil sepenuh masa iaitu :

 

Sijil Kolej Komuniti Bermodular - SKK(M)    

Sijil Teknologi Maklumat - 20 bulan

 

Program Sijil Teknologi Maklumat menawarkan modul berikut :-

MODUL 1 : Sistem Komputer Dan Perisian Aplikasi

MODUL 2 : Pengkalan Data

MODUL 3 : Bahasa Pengaturcaraan C

MODUL 4 : Pembangunan Sistem Berasaskan Web

MODUL 5 : Latihan Industri 

 

"Tidak Penting di mana anda BERMULA, yang penting di mana anda BERAKHIR

Berjaya bersama kami

Hubungi : 09-2701557 (Unit Pengambilan)